Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.postielky.com

1) Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • prevádzkovateľom/predávajúcim/dodávateľov tovarov e-shopu www.postielky.com je spoločnosť Peter Belica PMB, so sídlom Dohnányho 2371/6, 91702 Trnava.
 • kupujúcim/ spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo podnikateľskej činnosti.
 • Tovarom sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho využitím webového sídla alebo elektronickej pošty.

2) Objednanie tovaru

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. 

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci v objednávacom formulári nezadal všetky požadované údaje alebo ich vyplmil chybne.

V prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.

3) Ceny

Všetky ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré je uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a jeho výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

4) Platobné podmienky

Za objednaný tovar môže zákazník platiť nasledovne:

 1. Bankovým prevodom - tovar je možné zaplatiť prostredníctvom priamej bezhotovostnej platby prevodom na účet prevádzkovateľa obchodu 

BIC kód/SWIFT  :   GIBASKBX

IBAN :   SK8909000000005053881828

Variabilný symbol je číslo objednávky.

Po obdržaní platby, Vám následne zašleme objednaný tovar.

Platba na účet - zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky vrátane doručovacích nákladov ešte pred jej doručením.

POZOR !!! POČKAJTE S PREVODOM POKIAĽ VÁM PRÍDE VÝZVA NA ÚHRADU OBJEDNÁVKY. Originál doklad obdržíte spolu s tovarom.

2. Dobierkou - tovar je zaplatený pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra.

Poplatky za doručenie tovaru

 • Doručenie kuriérom platba na účet:
  • 0-2 kg:   4,0 €
  • 2-5 kg:   5,0 €
  • 5-10 kg:   5,50 €
  • 10-15 kg:   6,50 €
  • 15-30 kg:   7,50 €
  • 30-40 kg:   8,50 €
  • 40-70kg:   12,00 €
  • nad 70 kg: 15,00 €
 • Doručenie kuriérom platba na dobierku:
  • 0-2kg:   5,00 €
  • 2-5kg:   5,50 €
  • 5-10kg:   6,00 €
  • 10-15kg:   7,00
  • 15-20kg:  8 €
  • 20-30kg:   12 €
  • 30-40kg:   15 €
 • Doručenie poštou platba na účet:
  • 0-2kg:   3,40 €
  • 2-5kg:   4,30 €
  • 5-10kg:   5,30 €
 • Doručenie poštou platba na dobierku:
  • 0-2kg:   3,90 €
  • 2-5kg:   4,80 €
  • 5-10kg:   5,80 €
 • Služba EXPRES Trnava
  Doprava v rámci Trnavy je bezplatná a tovar skladom je doručovaný do 48hodín. Presný termín doručenia záleži od dohody s pracovníkom postielky.com
 • Osobný odber   0 €

Pri nákupe detskej izby, drevenej postieľky, komody, skrine alebo ohrádky vzhľadom na rozmer a váhu zasielame len cez kuriérsku službu!

Kuriérska služba doručuje zásielky až do miesta dodania a to v nasledujúci pracovný deň. V prípade, že príjemca zásielky nebude zastihnutý na mieste dodania, kuriér zanechá na adrese Oznámenie o uložení zásielky s kontaktnými údajmi a s informáciou, kde sa zásielka nachádza. V tomto prípade musí príjemca najneskôr do 5 dní kontaktovať dispečing za účelom dohodnutia druhého doručenia zásielky, v opačnom prípade bude doručená späť odosielateľovi.

Neručíme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

5) Dodacie lehoty

1. TOVAR NA SKLADE (uvedené vždy pod popisom produktu): Dodanie tovaru sa realizuje v čo najkratšej dobe, podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Spravidla netrvá dlhšie ako 3-7. pracovných dní. Predajca si však vyhradzuje právo na dodanie tovaru do 10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že nejaký tovar nebude k dispozícii ani do 10 pracovných dní, budeme Vás čo najskôr kontaktovať.

2. TOVAR "NA OBJEDNÁVKU" (všetok tovar, kde nie je uvedené SKLADOM!) bude zákazníkovi dodaný od 7 - 21 pracovných dní od zadania objednávky (platí pri dobierke) alebo od zaplatenia objednávky (platí pri platbe na účet). Zákazník bude oboznámený s najbližším možným termínom dodania tovaru "Na objednávku" - prostredníctvom e-mailu - na elektronickú adresu uvedenú pri registrácii. Zákazník sa môže informovať o najbližších možných termínoch dodania tovaru "Na objednávku" aj vopred - pred odoslaní predbežnej objednávky, odoslaním otázky na našu adresu: info@postielky.com alebo na mobilnom čísle 0915 662 814.

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumený.

6) Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupující povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. vady vzniknuté bežným používaním
 2. nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávnym skladovaním
 4. vady spôsobené násilným alebo neodborným zásahom

Postup pri reklamácii: 

 • informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne 
 • tovar zašlite ako doporučený poistený balík (nie na dobierku) na našu adresu Peter Belica PMB, Sereďská 112, 91705 Modranka
 • do zásielky/ záručného listu uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Náklady na dopravu reklamovaného tovaru do sídla firmy hradí zákazník. Náklady na opätovné doručenie tovaru zákazníkovy hradí predajca. 

<!--EndFragment-->

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatím tovaru našou firmou.

7) Alternatívny spôsob riešenia sporov

a) Nakupujúci/ spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@postielky.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, nakupujúci má právo podať  návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ARSS).

b) Príslušným subjektom na ARSS s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov ARSS vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov ARSS sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

c) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy ARSS, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8) Storno objednaného tovaru 

 • zákazník má právo na storno objednávky do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku
 • stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke

9) Odstúpenie od zmluvy

 • zákazník je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru 
 • tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 • spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho prostredníctvom formuláru v listinnej podobe, ktorú mu zašle predávajúci alebo stačí akékoľvek písomné vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 
 • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
 • Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie znáša predávajúci.
 • Platba Vám bude vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru na našu adresu Peter Belica PMB, Sereďská 112, 91705 Modranka.
 • Tovar môžete zaslať alebo priniesť osobne.
 • Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni. Tovar je nutné vrátiť s originálnym obalom a visačkami.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastnosti tovaru.

10) Predávajúci sa zaväzuje 


 • dodať správny druh zásielky na základe objednávky zákazníka v určenej cene
,
 • zabaliť zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia,

 • v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
,
 • všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

11) Zákazník sa zaväzuje: 


 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo
 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • v potrebných prípadoch potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
 • prekontrolovať neporušenosť obalu 
 • v prípade, že zásielka príde porušená, spísať s kurierskou službou zápisnicu o vzniku škody a zaslať nám ju elektronicky alebo poštou

12) Ochrana osobných údajov

 • osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly
 • prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu na doručenie, telefónne číslo a e-mailovú adresu
 • poskytnuté osobné údaje  budú spracúvané len za účelom konkrétneho vybavenia Vašej objednávky 
 • prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici
www.postielky.com
Peter Belica PMB
Dohnányho 2371/6
91702 Trnava
e-mail: info@postielky.com
mobil: +421915662814
IČO 43037453
IČ DPH SK1075926137
Zapísaný: Obvodný úrad v Trnave
č.ŽR 250-21989
č.OŽP-H/2006/02017-2/CR1
sme platcami DPH
 
 

Dozorujúci orgán:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava
Odbor výkonu dozoru

 

Na stiahnutie

Reklamačný formulár

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku